Haber Başlığı: İst.Tabip Odası seçimleri yapıldı
Tarih: 2004-04-20 09:35:39

Seçimlere resmi olmayan sonuçlara göre 5600 dolayında hekim katıldı.Seçimleri resmi olmayan ön sonuçlara göre Demokratik Katılım Grubu Yönetim Kurulu'nda 6 üyelik (Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Naciye Demirel, Dr. Gençay Gürsoy, Dr. Nilüfer A. Kapaklı, Dr. Güray Kılıç, Dr. Huri Özdoğan)ile kazandı.
Kalan tek üyeliği Hekim Hakları Platformu(Dr. Yunus Söylet) kazandı.

Dört grubun oluşturduğu listelerin katıldığı seçimlerde grupların aldığı ortalama oylar ise şöyle: DKG 20024 (yüzde 36,1), HHP 1805 (yüzde 32,2), UHG 1316 (yüzde 23,5), UGB 457 (yüzde 8,2).

Seçimin Eminönü ilçe seçim kurulu tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlarına göre ise odanın yeni yönetim kurulu DKG'nin aday gösterdiği Dr. Gençay Gürsoy (2172 oy), Dr. Huri Özdoğan (2055 oy), Dr. Güray Kılıç (2036 oy), Dr. Naciye Demirel (2004 oy), Dr. Ali Çerkezoğlu (2001 oy), Dr. Nilüfer A. Kapaklı (1957 oy) ile HHP'nin liste başında yer alan Dr. Yunus Söylet (2043 oy)'ten oluştu. DKG'nin son adayı Dr. Ercan Duman ise 1925 oy aldı.

Odanın yeni Onur Kurulu ise DKG listesinden Dr. Özdemir Aktan, Dr. Şebnem K. Fincancı, Dr. Hakan Gürvit, Dr. Tayfun Hakan ve HHP'nin Onur Kurulu adayı Prof.Dr. Bingür Sönmez'den oluştu.

Denetleme kurulu ise DKG tarafından aday gösterilen Dr. Zeynep Aydın, Dr. Feyza Erkan ve Dr. Mehmet Uhri'den oluştu.

Anayasa Mahkemesi'nin 6023 sayılı yasanın ilgili hükümlerini iptal etmesi nedeniyle bu seçimde Merkez Delegasyonu adaylarının seçimi yapılmadı.

SEÇİMİ KAZANAN ADAYLAR

YÖNETİM KURULU

Dr. Gençay GÜRSOY: 1963 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Profesör. İki dönem TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi. İstanbul Tabip Odası 1979-1981 dönemi Genel Sekreteri ve 2002-2004 dönemi Başkanı.

Dr. Ali ÇERKEZOĞLU: 1989 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp Kurumu adli tıp uzmanı. İstanbul Tabip Odası 1996-98 Temsilciler Kurulu, 2000-2002 Temsilciler Kurulu Divanı, 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi.

Dr. Naciye DEMİREL: 1985 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim. Kadıköy Sağlık Grup Başkan Yardımcısı. 2002-2004 Temsilciler Kurulu Divan üyesi. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi.

Dr. Nilüfer A. KAPAKLI: 1993 Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı. 2000-2004 Temsilciler Kurulu ve SSK Komisyonu üyesi.

Dr. Güray KILIÇ: 1984 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezunu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Patoloji Uzmanı. İstanbul Tabip Odası 1992-2002 Temsilciler Kurulu, 1996-2004 Özel Hekimlik Komisyonu, 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi.

Dr. Huri ÖZDOĞAN: 1975 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2002-2004 Yönetim Kurulu üyesi.

Dr. Yunus Söylet: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi. Profesör. Çocuk Cerrahisi Uzmanı

DENETLEME KURULU

Dr. Zeynep AYDIN: 1983 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2000-2001 Yönetim Kurulu, 2002-2004 Denetleme Kurulu üyesi.

Dr. Feyza ERKAN: 1979 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi. Profesör. İstanbul Tabip Odası 1998-2002 Hastane Temsilcisi, 2002-2004 Onur Kurulu üyesi.

Dr. Mehmet UHRİ: 1987 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Bakırköy Devlet Hastanesi Patoloji Uzmanı. İstanbul İl Kanser Koordinatörü. 1994-2004 Hastane Temsilcisi.

ONUR KURULU

Dr. Tayfun HAKAN: 1985 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği şef yardımcısı.

Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI: 1983 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı. Profesör. İstanbul Tabip Odası 2000-2002 Onur Kurulu üyesi; 1996-1998 ve 2002-2004 Genel Sekreteri.

Dr. Hakan GÜRVİT: 1983 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi. Doçent. 1997 TTB İnsan Hakları Ödülü sahibi. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu 2000-2004 Asil üyesi.

Dr. Özdemir AKTAN: 1977 Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu. Marmara Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Profesör. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu 2000-2002 Asil, 2002-2004 Yedek üyesi.

Dr. Bingür SÖNMEZ: Profesör. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı. Memorial Hospital HastanesiHaber Kaynağı: www.hekimonline.com:Sağlık adına ne varsa.....

Haberin linki: http://www.hekimonline.com/yenisite/moduller/haber/index.php?sid=75